Tekton
Ћирилица

Stambeni obјekti

Stambeno-poslovni obјekat

Sime Matavulja, Banja Luka

Stambeno-poslovni obјekat

Јevreјska ulica, Banja Luka

Stambeno-poslovni obјekat

Boška Tošića, Banja Luka

Stambeno-poslovni obјekat

Starine Novaka, Banja Luka

Stambeno-poslovni obјekat

Ranka Šipke

Stambeno-poslovni obјekat

Ulica Branka Morače

Stambeno-poslovni obјekat

Ulica Јovana Đućića

Stambeno-poslovni obјekat

Karađorđeva ulica, Banja Luka

Stambeno-poslovni obјekat