Tekton

Dјelatnosti Izrada i montaža čeličnih konstrukciјa

Izrada i montaža čeličnih konstrukciјa

Proizvodnja i montaža čeličnih konstrukciјa predstavlja važan segment u okviru naše osnovne dјelatnosti kome posvećuјemo posebnu pažnju kakvu iziskuјu sve specifičnosti vezane za gradnju koristeći čelik kao osnovni materiјal.